Disclaimer

Disclaimer Touchlife massagepraktijk

 

Touchlife massagepraktijk met KvK-nummer 62519786 ( Touchlife massagepraktijk ), wil je hartelijk welkom heten op https://touchlife.nl ( Website ). Door onze Website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. Touchlife massagepraktijk kan de inhoud van de Website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze Website is zorgvuldig door ons samengesteld, maar je gebruikt onze Website voor eigen risico. Touchlife massagepraktijk zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de Website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze Website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Touchlife massagepraktijk is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website. Handelingen die je op basis van onze Website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico.

Je mag onze Website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten. Touchlife massagepraktijk behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze Website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via massage@touchlife.nl aan ons vragen.